Školní družina

Školní družina je otevřena denně ráno od 6.00 do 7.30 hodin a odpoledne od 11.40 do 16.00 hodin.

Je zajišťována pro všechny ročníky.
Úplata za vzdělávání ve školní družině je 100 Kč měsíčně za dítě a splatná je předem ke konci předcházejícího měsíce.
Platby je možné provádět formou platebních příkazů na účet školy: 107-8954170277/0100.
Variabilní symboly jsou k vyzvednutí u ředitelky školy.

Projekt Motýlí louka - Líčkov 2018

Stolní hry

Vánoční vystoupení pro rodiče 2019

Školní družina nabízí dětem pestrou činnost. Například návštěvy knihoven, divadelních představení, pohybové aktivity, vycházky do přírody, hry v tělocvičně a na školním dvoře. Děti také mohou pracovat na počítačích, nacvičují hudební a divadelní produkci do školních vystoupení, účastní se mimoškolních výtvarných soutěží apod.

© Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny    příspěvková organizace
Lagarto / Cogito