Historie školy

Škola existuje v Liběšicích už od první poloviny 17. století. Byla však německá. Česká škola vznikla až v roce 1921 v souvislosti se vznikem Československé republiky. Zpočátku se tísnila v jedné místnosti v domě č.p. 35 a němečtí zaměstnavatelé často nutili české rodiče, aby dali děti do německé školy. Zajímavé bylo, že i obyvatelé hlásící se k české národnosti často uměli česky velice špatně.

Ve škole je dochována kronika od roku 1921 a historie školy pokračuje zápisy v novodobé kronice.

<— listujte šipkami na klávesnici —>
           Kronka z roku 1921

Kronka z roku 1921

<— listujte šipkami na klávesnici —>
           Novodobá kronika

Novodobá kronika

Současná budova školy

Současná budova školy

Během dvacátých let minulého století byla česká škola přemístěna ke škole německé do nynější budovy č.p. 61. Provoz české školy byl v době okupace přerušen na sedm let a fungovala pouze německá škola.

V současnosti se škola rozvíjí a připravuje žáky na přestup do šestého ročníku žateckých škol, někteří nadanější odcházejí do matematických tříd a na gymnázium.

V obci se škola snaží být centrem kultury např. divadelními vystoupeními pro veřejnost.

Škola je v klidném prostředí, sousedí s parkem, ve kterém stojí kostel sv. Martina. Od roku 1946 zde působí mateřská škola, zpočátku samostatně, později byla sloučena se základní školou.

Místní kostel

Místní fara

© Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny    příspěvková organizace
Lagarto / Cogito