Školní jídelna a kuchyně

Ve školní jídelně je vydáváno 100 obědů denně. Kuchyň byla v roce 2006 zmodernizovaná podle požadavků Evropské unie. Dodržuje se pitný režim. Jako jedna z mála škol poskytujeme dětem základní školy svačinky.

Výdej obědů je denně od 11.30 do 13.00 hodin.

Placení obědů je vždy poslední týden v měsíci na každý další měsíc.
Platby je možné provádět formou platebních příkazů na účet školy: 107-8954170277/0100.
Variabilní symboly jsou k vyzvednutí u ředitelky školy.

Jídelníček, ceny stravného a Provozní řád jídelny si můžete prohlédnout v souborech ke stažení zde.

© Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny    příspěvková organizace
Lagarto / Cogito