Aktuálně

Nový ceník stravného od 1. 2. 2023

Uzavření MŠ v době vánočních prázdnin 2022

Uzavření ŠD v době vánočních prázdnin 2022

Výroční zpráva 2021/2022

Ceník stravného pro školní rok 2022/2023

Úplata za MŠ pro školní rok 2022/2023

Úplata za ŠD pro školní rok 2022/2023

Zvláštní zápis - Повідомлення про спеціальний запис

MŠ zápis

MŠ žádost

ZŠ zápis

ZŠ žádost

ZŠ žádost o odklad

Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023

OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU ZÁPISU DO MŠ ŠK. R. 2022/2023

Informace k zápisu do MŠ 2022/2023

Kritéria pro přijetí do MŠ 2022/2023

GDPR - formulář vyplňují zákonní zástupci

Formuláře k zápisu MŠ - vyplňují zákonní zástupci

Zápis do ZŠ pro školní rok 2022/2023

OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU ZÁPISU DO ZŠ PRO ŠK. R. 2022/2023

Informace k zápisu pro školní rok 2022/2023

Zápisní lístek 2022/2023

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 2022/2023

GDPR - souhlas se zpracováním osobních údajů je nutné doložit k žádosti o přijetí i k žádosti o odklad povinné školní docházky

Žádost o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023

100 let od založení první české školy v Liběšicích
1921/1922 - 2021/2022

První česká školní kronika školy v Liběšicích od roku 1921

Různé

Schválený střednědobý výhled rozpočtu školy 2024 -2025

Schválený rozpočet 2023

O2 Chytrá škola

O2 Chytrá škola

Získali jsme grant O2 Chytrá škola - 40.000,- Kč.

Šablony III pro ZŠ a MŠ Liběšice - publicita plakát

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro r. 2020 a 2021

Šablony pro ZŠ a MŠ Liběšice II. - projekt publicita

Šablony pro ZŠ a MŠ Liběšice - projekt

Projekt s názvem Rozvoj čtenářství a cizích jazyků v ZŠ Liběšice

Žádost o uvolnění z výuky

Dokumenty školy

Školní řád ZŠ

Školní řád MŠ

Vnitřní řád ŠD

ŠVP PV - Hrajeme si od podzimu do léta - 1. 9. 2017

ŠVP ZV - Škola pro všechny žáky 1. 9. 2017

Dodatek č. 1 k ŠPV ZV, 1. 9. 2018

ŠVP ŠD - 1. 9. 2020

Školní jídelna a kuchyně

Jídelníček

Ceny stravného od 1. 9. 2022

Vnitřní řád ŠJ od 1. 9. 2021

Bezpečností opatření po znovuotevření ŠJ 1. 6. 2020

Školské instituce a informační servery věnované školství

Liběsice

© Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny    příspěvková organizace
Lagarto / Cogito