Zápis do 1. r. ZŠ Liběšice 2024/2025

Oznámení o výsledku zápisu do 1. r. ZŠ Liběšice pro školní rok 2024/2025

Zápis do 1. ročníku ZŠ šk. r. 2024/2025

Zápis do 1. ročníku ZŠ šk. r. 2024/2025

Oznámení o termínu, době a místě zápisu do 1. roč. ZŠ 2024/2025

Souhlas se zpracováním osobních údajů - GDPR - povinné

Žádost o přijetí do 1. roč. ZŠ 2024/2025

Zápisní lístek 1. roč. ZŠ 2024/2025

Žádost o odklad školní docházky 2024/2025

Žádost o individuální vzdělávání 2024/2025 - tzv. domácí vzdělávání

Zápis do MŠ šk. rok 2024/2025

Oznámení o výsledku zápisu do MŠ pro školní rok 2024/2025

Zápis do MŠ šk. r. 2024/2025

Oznámení o místě, termínu a době zápisu do MŠ 2024/2025

Kritéria přijetí do MŠ 2024/2025

Formuláře k zápisu do MŠ 2024/2025

Souhlas se zpracováním osobních údajů GDPR - povinné

Novinky

Ředitelské volno 2024

Uzavření MŠ - hlavní prázdniny 2024

Uzavření MŠ Velikonoční prázdniny 2024

Uzavření ŠD Velikonoční prázdniny 2024

Uzavření ŠD jarní prázdniny 2024

Uzavření ŠD v době podzimních prázdnin 2023

Uzavření ŠD v době vánočních prázdnin 2023

Uzavření MŠ v době vánočních prázdnin 2023

Volby do školské rady 2023 - 2026

Informace pro rodiče žáků ZŠ pro školní rok 2023/2024

Úplata 2023/2024

MŠ - předškolní vzdělávání 2023/2024

ŠD - zájmové vzdělávání 2023/2024

Aktuálně

Operační program Jan Amos Komenský

Šablony OP JAK pro ZŠ MŠ Liběšice

Šablony OP JAK pro ZŠ MŠ Liběšice

Škola získala dotaci z Operačního programu Jan Amos Komenský ve výši 836.751,- Kč.

Výroční zpráva 2022/2023

Nový ceník stravného od 1. 2. 2023

Žádost o uvolnění z výuky

100 let od založení první české školy v Liběšicích
1921/1922 - 2021/2022

První česká školní kronika školy v Liběšicích od roku 1921

Různé

Schválený rozpočet 2024

Schválený střednědobý výhled rozpočtu školy 2024 -2025

Ukončené projekty

O2 Chytrá škola

O2 Chytrá škola

Získali jsme grant O2 Chytrá škola - 40.000,- Kč.

Šablony III pro ZŠ a MŠ Liběšice - publicita plakát

Šablony pro ZŠ a MŠ Liběšice II. - projekt publicita

Šablony pro ZŠ a MŠ Liběšice - projekt

Projekt s názvem Rozvoj čtenářství a cizích jazyků v ZŠ Liběšice

Dokumenty školy

Školní řád ZŠ

Školní řád MŠ

Vnitřní řád ŠD

ŠVP PV - Hrajeme si od podzimu do léta - 1. 9. 2017

ŠVP ZV - Škola pro všechny žáky 1. 9. 2017

Dodatek č. 1 k ŠPV ZV, 1. 9. 2018

Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, 1. 9. 2022

ŠVP ŠD - 1. 9. 2020

Školní jídelna a kuchyně

Jídelníček

Ceny stravného od 1. 9. 2022

Vnitřní řád ŠJ od 1. 9. 2021

Bezpečností opatření po znovuotevření ŠJ 1. 6. 2020

Školské instituce a informační servery věnované školství

Liběsice

© Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny    příspěvková organizace
Lagarto / Cogito