Mateřská škola

Součástí školy je i mateřská škola. Jsou otevřeny dvě třídy pro děti ze všech spádových obcí.

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole je 250,- Kč za dítě bez stravného.
Mateřská škola je otevřena denně od 6.00 do 16.00 hodin.

Ceny stravného naleznete na stránce školní jídelna.

Platba stravného a školného je vždy k poslednímu dni předcházejícího měsíce.
Platby je možné provádět formou platebních příkazů na účet školy: 107-8954170277/0100.
Variabilní symboly jsou k vyzvednutí u ředitelky školy.

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola postupuje podle svého školního vzdělávacího programu "Hrajeme si od podzimu do léta", který obsahuje 11 témat za rok a je zaměřený na všestranný a harmonický rozvoj osobnosti dítěte. Děti zde hrou rozvíjejí své fyzické, psychické a sociální dovenosti a schopnosti.

Děti jsou v mateřské škole rozděleny podle věku do dvou tříd. Nejstarší předškoláci se vzdělávají ve třídě s názvem Velká sluníčka a ti nejmladší navštěvují třídu s názvem Malá sluníčka. V rámci odpolední vzdělávací nabídky mohou děti vstupovat do doplňujících a dalších aktivit (do kroužků), které připravují pro děti paní učitelky MŠ - více informací viz. záložka Pedagogický sbor - #na konci stránky#.

Při komunikaci s mateřskou školou můžete používat e-mail: a telefonní číslo 415 240 223.

© Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny    příspěvková organizace
Lagarto / Cogito